Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Půdy a biota Vysočiny na mapách a GIS portálech

Krajinný pokryv na portálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Krajinný pokryvNa základě družicových snímků byly vytvořeny mapy krajinného pokryvu Česka v letech 1990, 2000 a 2006. Mapy si můžete zobrazit prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE.

V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Přírodní prvky a jevy vyberte vrstvu CORINE Land Cover 2006, 2000 a 1990.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti. Pro lepší orientaci na mapě si vrstvu Corine zprůhledněte (táhlo Průhlednost po klepnutí pravým tlačítkem myši na název vrstvy).

Cílem projektu CORINE bylo vytvořit databázi krajinného pokryvu na základě jednotné metodiky. Databáze byla vytvořena interpretací snímků družice LANDSAT. Výstupem je mapa vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 000. CORINE Land Cover 2000 a 2006 je aktualizací databáze krajinného pokryvu z předešlých let. Na území České republiky je registrováno 28 kategorií krajinného pokryvu. Tyto kategorie jsou uspořádány v hierarchické struktuře o třech úrovních, v nejvyšší úrovni jsou rozděleny do pěti skupin (urbanizovaná území, zemědělské plochy, lesy a polopřírodní oblasti, humidní území, vodní plochy). Aplikace umožňuje také porovnání změn krajinného pokryvu mezi roky 1990, 2000 a 2006.

Mapový portál o půdě SOWAC GIS

http://geoportal.vumop.cz/index.php

sowac-gis

Geoportál SOWAC-GIS je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny na území České republiky. Provozovatelem portálu je Výzkumný ústav meliorací a půdy. 

Portál poskytuje několik veřejně přístupných mapových projektů. V kategorii půd se jedná především o mapový projekt Charakteristiky BPEJ (informace o bonitovaných půdně ekologických jednotkách) a mapové projekty Větrná a Vodní eroze (informace o ohroženosti zemědělských půd v ČR větrnou a vodní erozí).

Soustava bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) je důležitou pomůckou při oceňování zemědělských půd v České republice. Je definována na základě agronomicky zvláště významných charakteristik podnebí, půdy, konfigurace terénu tak, aby k ní bylo možno přiřadit údaje o produkčním potenciálu hlavních pěstovaných plodin i rostlinné výroby jako celku. 

Pro zobrazení mapové aplikace vyberte v sekci Mapové projekty položku Charakteristiky BPEJ a dále vlevo nahoře odkaz Mapa. Základními charakteristikami BPEJ, které si můžete na mapě zobrazit, jsou klimatické regiony, sklonitost, expozice (poloha vůči světovým stranám), skeletovitost půdy (obsah štěrku a kamení v půdě), hloubka půdy a skupiny půdních typů. Pro vyhledávání slouží ikona dalekohledu v pravém horním rohu, vyhledávat můžete podle obcí, katastrálních území nebo souřadnic. Ikony pro přiblížení a posun mapy se nacházejí v levém horním rohu aplikace. Pro lepší orientaci si po vyhledání konkrétní lokality zapněte některou z podkladových map, podle úrovně přiblížení. Informaci o vybrané charakteristice BPEJ získáte pomocí nástroje Identifikovat, objeví se v tabulce dole pod mapou.

 

  

Potenciální přirozená vegetace na portálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Potenciální přirozená vegetaceChcete vědět, jak by vypadala přirozená vegetace na Vysočině bez zásahu člověka? Můžete ji zobrazit prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE.

V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Přírodní prvky a jevy vyberte vrstvu Potenciální přirozená vegetace.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.

Pro lepší orientaci na mapě si vrstvu Potenciální přirozená vegetace zprůhledněte (táhlo Průhlednost po klepnutí pravým tlačítkem myši na název vrstvy).

Mapa potenciální přirozené vegetace Česka byla sestavena na základě syntézy terénního výzkumu a vyhodnocení všech publikovaných fytocenologických a ekologických dat a dřívějších mapových podkladů. Legendu mapy tvoří 51 mapovacích vegetačních jednotek.

 

Lesní vegetační stupně na portálu ÚHÚL

http://www.uhul.cz/bottom-mapy-a-data

Mapa zdravotního stavu lesůÚstav pro hospodářskou úpravu lesů vede centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

V sekci Mapy a data najdete Katalog mapových informací, který mimo jiné obsahuje mapy vlastnických poměrů, oblastní plány rozvoje lesů, mapy zdravotního stavu lesů nebo honiteb v ČR. 

Pro zobrazení lesních vegetačních stupňů zvolte položku Oblastní plány rozvoje lesů. Zobrazí se nové okno mapové aplikace. V pravém horním rohu najdete pole pro vyhledávání lokalit,  vlevo nástroje pro ovládání mapy a legendu s mapovými vrstvami.

Po vyhledání konkrétní lokality najeďte v legendě myší na položku Mapy Oprl a z podnabídky vyberte pouze Mapu lesních vegetačních stupňů.

Pomocí nástroje Informace o objektu v mapě klepněte myší na vybranou lesní plochu. Tabulka s informacemi se objeví v levém horním rohu. Lesním vegetační stupeň je zde označený číslem, jeho název získáte po najetí kurzorem myši na toto číslo. 

buk
přečteno: 12918x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  . [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.123 seconds.