Gymnázium Vincence Makovského – MATERIÁLY PRO SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOL V OBLASTI BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ
Gymnázium PC ve škole Interaktivní výuka E-gram Nové Město

Běžecké lyžování - výběr a příprava vybavení

RSS

Realizační tým

Abecední seznam členů řešitelského týmu a jejich hlavních rolí:

 • Mgr. Bláhová Libuše
  Technická a odborná stránka projektu (příprava textů, mluvených komentářů, metodické brožury, zabezpečení sportovního materiálu, výběr sekvencí).
 • Mgr. Feltl Tomáš
  Technické zabezpečení projektu (příprava projektu, vybavení střihového studia, návrh a realizace internetových stránek projektu, návrh vzhledu a realizace informačního letáku, návrh vzhledu a sazba metodické brožury, příprava podkladů pro přehlídku projektů SIPVZ, zpracování a začlenění výukových schémat).
 • Hudák Igor
  Technické zabezpečení projektu (příprava projektu, příprava materiálu a scény, natočení videosekvencí, výběr sekvencí, střih, začlenění titulků a schémat, mluvený komentář, finální rendering).
 • Ing. Kalasová Ilona
  Administrativní stránka projektu (účetní provedení).
 • Mgr. Kovačič Marek
  Odborné a technické zabezpečení projektu (metodika, příprava textů a komentářů, komunikace s ověřovatelskou školou, zabezpečení sportovního materiálu, příprava materiálu a scény, výběr sekvencí, příprava textů, přehlídka projektů SIPVZ).
 • Mgr. Maděra Jiří
  Vedoucí projektu (příprava a řízení projektu, zabezpečení sportovního materiálu, příprava materiálu a scény, natočení videosekvencí, výběr sekvencí, příprava textů, mluvených komentářů, obsah metodické brožury).
 • Mgr. Okurka Miloš
  Technická a odborná stránka projektu (zabezpečení sportovního materiálu, příprava materiálu a scény, natočení videosekvencí, výběr sekvencí, příprava textů, mluvených komentářů, obsah metodické brožury, finální korektury, začlenění titulků a schémat, přehlídka projektů SIPVZ).
 • PaedDr. Pavlík Milan
  Zástupce vedení školy - ředitel (příprava projektu, komunikace s ověřovatelskou školou, účetní provedení a administrativa).
 • Bc. Skalníková Milada
  Odborná stránka projektu (příprava projektu, metodika, příprava textů a komentářů).

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.4,
© TFSoft 2003.
Processing took 0.074 seconds.